logo-eng

Some references

We work in both Sweden and internationally with education and mediation. Clients include the UN, the Forum for constructive conflict management and Månteatern (the Moon theater).

Below are some of our references for customers. (This does not include participation in our open courses and training.)

Internatinal clients:

CNVC (USA)
Dojrzewalnia.pl/ (Poland)
European University Center for Peace Studies (EPU) (Austria)
FISO – (Poland)
UN United Nations
Forum Demokratie (Germany)
Forum Demokratie dusseldorf (Tyskland)
Global Mediation Rio (Brasil)
Hellenistic focusing centre (Greece)
Intelligentne Ettevõtte Grupp OÜ (Estonia)
Inter-religious Network for Peace (Thailand)
Junfermann Verlag (Germany)
LivCOm (Denmark)
Mahidol University Research Center for Peace (Thailand)
Metanoia OY , (Finland)
National Mediation conference (Australia)
Nonviolent Peaceforce (Sri Lanka)
Norwegian Red Cross (Norway)NVC - Japan (Japan)
NVC india (India)
NVC-Berlin (Germany)
NYCNVC - (USA)
Peace and Culture Foundation i Bangkok, (Thailand)
Peace ministery Wiena (Austria)
SANDHI org (USA & Sri-Lanka)
Savanna Connections (Finland)
The Communication Group (Australia)
Trialogis (Austria)

National clients:

Bergvik skog
Bodens kommun
Escapad Teamutveckling
Familjerättssocionomernas Riksförening
Folke Bernadotte akademin www.folkebernadotteacademy.se
Forum för konstruktiv konflikthantering
Framnäs Folkhögskola
Fred i våra händer
FSC
Göteborgs Universitet
Holmen
Ikea
Landstinget i Västernorrland
LKAB
LTU, Luleå Tekniska Universitet
Länstyrelsen Norrbotten
Lärare för fred
Miljöpartiet
Mittilivet
Mjölkuddens Vårdcentral
Månteatern
Naturvetarna
Nolia mäss och kongress
Norrbottens Läns Landsting
Piteå kommun (FRIDA)
Piteå kommun, Fastighetskontoret
Processkonsulter AB
RIF Riksföreningen för Fältarbete
Röda korset
Samhall
SCA
Setra trävaror AB
SSR Samernas Riksförbund
Statens Fastighetsverk
Stiftelsen Friends
Sunderbyns folkhögskola
Sundsgårdens Folkhögskola
Sundsvalls Sjukhus
Sveaskog
Svenska FN-förbundet
Svenska freds och skiljedomsföreningen
Svenska samiska föreningen
Svenska skydd
Sweco
Teknikinformation i Krokom
Tidningen Chef
Tollare Folkhögskola
Umeå Universitet
Vägen ut kooperativen
Örnsköldsviks kommu

Print Email