logo

Underlätta svåra samtal

 

Samtalskort lådaHär hittar du tips och stöd för att hantera svåra samtal med våra samtalskort.

 

Lyssna till Kay som berättar om syftet med samtalskorten. (ljuduppspelningen öppnas i nytt fönster, du kan också ladda ner ljudfilen om du vill lyssna på en annan enhet)

 

 

Innehållet i lådan:

  • 2* 15 Förberedelsekort för två personer (parter) i olika färg för att lättare hålla isär dom.
  • 10 st Samtalskort för handledning genom ett gemensamt samtal.
  • Känslor och behovslistor för båda parter.
  • 6st Inspirationskort med "bra att ha" kunskaper vid svåra samtal

 Samtalskort

 

Förberedelser inför ett svårt samtal:

En del av varför svåra samtal är just svåra, är att vi pratar om saker som väcker reaktioner som vi inte har koll på. Vi har fördomar och förutfattade meningar som försvårar att vi förstår vad motparten faktiskt säger och vill. Det är lätt hänt att små missförstånd växer då man inte hör varandra på sätt som hjälper skapa en delad verklighet. 

En annan sak är när vi är mer intresserade av att få rätt eller vinna, dvs vår omsorg begränsar sig till våra intressen. Det vi kan göra är att vidga vår omsorg om inte bara våra intressen men även vår motparts. Det är lättare sagt än gjort speciellt när vi har laddade samtal. Därför är vägledningen som de steg som korten hjälper oss med ett ypperligt stöd att metodiskt jobba framåt i ett samtal.

Förberedelskorten hjälper oss sortera vad som är viktigt för oss, samt även försöka förstå vad som är viktigt för vår motpart. Lyckas vi med det har vi sänkt utmaningen i själva samtalet som vi senare kanske har med motparten.

Om vi går till ett samtal med förhoppningen att vår motpart ska höra och förstå oss, för att vi inte själva kan höra oss själva, är chansen rätt stor att samtalet låser sig eller konflikten växer.

Förberedelsekorten hjälper oss att höra oss själva, och när vi kan höra och förstå oss själva minskar pressen på vår motpart, villket kan få samtalet att gå lättare.

 

 

Samtalet

 Själva samtalet

Ett lyckat samtal består av några delar, att bli förstådd och att förstå, lyckas man med det ökar chansen att man även kan utforska lösningar och överenskommelser som fungerar för båda parter. 

Det är svårt att få till av flera olika andledningar:

Vi vet inte vad vi vill eller vi vet inte hur vi ska stå upp för vad vi vill och samtidigt vara intresserad av motpartens vilja och intresse.

Vi vet inte hur vi ska kunna lyssna på motparten utan att ge upp på oss själva. antingen eller, du eller jag... När vi lär oss att göra du och jag, dina och mina... blir det lättare.

Vi vet inte hur vi skapar en delad verklighet i samtalet.

Vi ser bara vad vi inte gillar, det finns oftast så många saker som fungerar men det ser vi inte då vår uppmärksamhet är på vad som inte fungear, det skapar en bild att "allt" är åt h-vete och vi får en verklighetsfrämmande bild om läget. 

Samtalskorten hjälper oss att metodiskt komma ihåg de frågor som hjälper oss att både skapa en delad verklighete om vad vi vill prata om, samta att dela sådan informaton som underlättar att vi både förstår oss själva och varandra. Att hitta ord för våra drivkrafter och motivationer samt stöd att söka lösningar för vad vi vill och inte för vad vi "inte vill".

 

Vår tanke med korten

Du som använder korten får ett enkelt, billigt och självständigt sätt kan få experthjälp för att ta samtalet till nästa nivå.

Samtalskorten är skapta av oss på Friare Liv, med mångårig erfarenhet från medling och konflikthatnering från olika miljöer.

Korten kan användas både för att simulera/öva på svåra samtal samt i skarpa lägen.

Beställ korten här

Här hittar du alla våra kort

Frågor & Svar 

Fråga: Om min motpart inte vill använda korten vad gör jag då?

Svar: Du kan använda förberedelsekorten för din egen förberedelse, speciellt kanske du vill förstå dig på din motparts "motstånd" så att du kan ta den i beaktning om ni samtalar. Du kan även använda korten för att till exempel skriva en punktlista till samtalet med de saker du vill höra från din motpart, saker du vill att din motpart hör från dig, samt vad du vill. Korten hjälper dig med att formulera den listan. Frivillighet är ett viktigt behov för oss människor och tvång brukar vara en dålig ide specillt vid samtal. Berätta varför du vill använda korten, det kan ha bättre effekt än tvång.

Fråga: Hur använder jag korten när jag är en tredje part? 

Svar: Om du är formell tredje part, dvs i rollen som medlare, samtalsledare, coach mm. Om parterna litar på dig kommer ditt förslag att använda kroten troligen vara något som parterna är villiga att testa, annars hade de inte bett dig om hjälp. Du kan använda korten "öppet" dvs att ni tillsammans navigerar samtalet med korten och då blir korten ett stöd att hålla

 

Här kan du skicka in frågor om korten och hur de kan användas.

 

 

 

Skriv ut E-post