logo

Att växa in och ut ur NVC 25-26 november, Stockholm

Från November 25, 2017 09:15 till November 26, 2017 16:00

Vi blir förälskade i vad NVC kan ge oss och världen, samtidigt som vi kan känna motstånd mot att förändra vårt sätt att kommunicera och tänka. Hur du kan hantera och överbrygga dessa motsättningar är fokus på den här kursen. 

Om vi bara lär oss NVC som ett språk utan att integrera den medvetenhet som språket bygger på, skapar vi ofta problem. Ett problem kan vara att människor vi möter reagerar på att vi "låter konstigt", de kanske till och med sägar saker som "du pratar som ur en bok" eller "det låter inte äkta, du är som en robot". När en person som bemästrat NVC utrycker sig, är kommunikationen integrerad med personen vi ser framför oss, och då blir det lättare att lita på det man hör.

Den här kursen är ett utforskande av den bakomliggande medvetenheten i Nonviolent Communication.

Frågor som vi berör:

 • Vad gör oss intresserade av NVC?
 • Varför är det så svårt att praktisera?
 • Hur ser processen ut? från lärande till att integrera kunskapen.
 • Vad kan vi göra för att påskynda lärandet?
 • Hur ser det ut på andra sidan, när vi bemästrat NVC?

Kursen är för dig som:

 • Ser att du och andra verkar gå igenom faser, och att vi kan mogna olika som vuxna.
 • Du vill ha stöd att integrera de faser du går igenom.
 • Vill utforska hur ett integrerat NVC skulle kunna se ut.
 • Vill kunna beskriva och förstå din och andras världsbild.

 


Du som går kursen får:

 • Verktyg för att integrera NVC i ditt sätt att vara.
 • Praktiska verktyg för reflektion av dina perspektiv.
 • Möjlighet att utforska nya sätt att kommunicera och vara.
 • Under den här kursen får du ta del av teorier och modeller som direkt kan kopplas till din förmåga (eller oförmåga) att dra nytta av de fyra komponenterna i NVC.

KURSEN LEDS AV:

Kay Rung Kay Rung som har arbetat som utbildare och medlare i Sverige och internationellt sedan 1998. Han har arbetat i många projekt tex under 2010 då han arbetade på Sri Lanka med kommunikationsträning för att underlätta försoningsarbetet efter det långa inbördeskriget mellan Tamiler och Singhaleser. 

 

Anmäl dig längst upp på sidan eller på tel: 0911-241144, eller eposta
Vi tillämpar först till kvarn det finns max 25 platser.

Datum: 25-26 november 2017
Tider: 9:15 -17:00 lördag & 9:15-16:00 söndag
Plats: Tollare Folkhögskola, 20 min från slussen i Stockholm.
Pris: 2100kr - 6300kr (fm fika, lunch & em fika ingår båda dagarna)
För fakturering till företag/org. tillkommer moms.

GLIDANDE SKALA:

Vi vill ge människor med olika tillgång till ekonomiska resurser möjlighet att vara med på kursen så vi ber dig betala mellan 2100:- och 6300:- per person.

Om du betalar mer än halva vårt maximala önskemål så kommer du att bidra till att vi kan tacka ja till några som inte har så mycket resurser just nu. Läs mer om vår syn på pengar