logo

Hur du ger feedback som fungerar, Visby 15 okt

Från Oktober 15, 2017 09:00 till Oktober 15, 2017 17:00
Kategorier: Kurser
Träffar: 1228

En workshop som kommer att förändra dina relationer på jobbet och privat.

Genom att både få teorier och praktiska färdigheter kan du bli mer effektiv på att ge och ta emot feedback.

En dag med syfte att ge konkreta verktyg för att förstå hur olika personer är olika mottagliga för feedback och kunna ge feedback på ett sätt som maximerar oddsen att det går fram. Lär dig olika sätt som passar olika personer, allt från de som är ointresserade av feedback till de som vill ha den.

Innehåll:

  • Människor är olika intresserade av feedback, allt från att de har motstånd till feedback till att de vill ha den, hur hanterar vi det?
  • Hur kan du ge feedback så att den blir intressant för mottagaren?
  • Hur kan du formulera feedback så att den blir begriplig för mottagaren?
  • Feedbackgramatik.
  • Att lyssna som en del i att ge feedback.
  • Feedback som växtnäring!

Du som går kursen får:

Teori och praktisk träning i Nonviolent Communication.Praktiska verktyg för feedback och konflikthantering.Möjlighet att utforska nya sätt att kommunicera och vara.En grund för att gå vår medlingsintensiv 20-22 okt

Kursen leds av:

Kay Rung

Kay Rung utbildare, medlare. Han specialiserar sig på att hjälpa parterna i en konflikt att hitta tillbaka till en kontakt som möjliggör samarbete. Tillsammans med Liv Larsson har han utvecklat en pedagogisk modell för att lära ut medling. Modellen beskrivs i Liv Larssons bok Skapa möten och kontakt genom medling. Arbetar i Sverige och utomlands med att lära ut Nonviolent Communication och medling. Kay har bland annat utbildat medlare i Thailand under 2008/09, samt arbetat med försoningsprocesser på Sri Lanka jan/feb 2010.

Boktips:

Läs gärna boken Nonviolent Communication – ett språk för livet av Marshall Rosenberg innan kursen.

Anmälan görs nedan eller på tel: 0911-241144, eller eposta
Vi tillämpar först till kvarn det finns max 40 platser.

Pris:  2100kr
För fakturering till företag/org. tillkommer moms.

Glidande skala:

Vi vill ge människor med olika tillgång till ekonomiska resurser möjlighet att betala så mycket du kan på vår skala mellan 1050kr och 3150kr per person.