logo

Medlingsprogrammet i Stockholm 2018/19

Från Oktober 04, 2018 14:00 till Maj 25, 2019 16:00
Kategorier: Utbildningsprogram
Träffar: 2601

Det här är en utbildning för dig som vill ha massor av träning för att fördjupa dina kunskaper i NVC för att agera tredje part. Den passar dig som vill medla i familjer, på skolor och på arbetsplatser. Eller mellan grannar eller familjemedlemmar i din närhet som behöver hjälp att hitta en kontakt där samarbete blir möjligt.
Kanske är du redan medlare och vill fördjupa dina kunskaper och få inspiration eller ser att du kan ha nytta av förmågan att medlare som lärare, chef, aktivist, polis, socialtjänsteman, projektledare, konsult, förälder eller medmänniska.

Den största delen av utbildningen är aktivt övande av NVC kommunikation, konflikthantering och medling i olika situationer.

Kursens innehåll:

 • Informell medling - att agera tredje part utan att vara inbjuden.
 • Formell medling - att agera tredje part när du är inbjuden som medlare.
 • Förberedelser inre och yttre. 
 • Fallgropar.
 • Medling vid olika situationer: medling vid brott, skolmedling, medling i grupper (med stöd av FIRO teorin), medling på arbetsplatsen, i familjer och mellan grannar.
 • Försoning eller medling i sak.
 • Medlarens verktygslåda: empati i stället för sympati, att hjälpa parterna att höra varandra, avbryta och första-hjälpen-empati, självempati och att hålla "koll", så kallad tracking.
 • Människosyn och livssyn - stöd eller hinder för medlaren?
 • Konflikter - synsätt, specifika kännetecken och att använda makt för att skydda kontra straffa.
 • Kursens innehåll påverkas av deltagarnas kunskapsnivå och personliga intresse.

Kursen är till dig som svarar ja på följande frågor:

 • Är du insatt i värderingarna som Nonviolent Communication bygger på?
 • Gillar du förhållningssättet NVC och vill träna på att använda det i medlings situationer?
 • Vill du få stöd att i träna medling?
 • Är du villig att lägga dina resurser i form av tid, ekonomi och engagemang under ett år för att studera Medling med NVC som förhållningssätt?

Om du svarar nej på någon av dessa frågor, kontakta oss för att få stöd i hur du kan gå vidare på annat sätt. Vi har flera andra kurser som kanske kan passa dig läs mer om det här.

Den här utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Lärandet sker främst genom att vi tillsammans provar olika sätt att kommunicera och relatera, under trygga förhållanden och utan stress. Vi som leder kursen har ansvar för att tillgodose de yttre förutsättningarna för gott lärande. Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt eget lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.

När, var, hur:

Kursen om fattar 18 kursdagar.12 av dem är lärarledda (träff 1, 4, 7 och 10). Resterande 6 dagar genomförs i mindre grupper efter en studieplan - cirka 6 timmar per träff.

Mellan träffarna förväntas dessutom deltagarna göra olika övningar i vardagen. Vi kommer att ha ett forum på internet för att diskutera frågor och fira lärdomar.

KURSTID:

Träff 1: 4 - 6 okt
Träff 2: Lokal studiegrupp
Träff 3: Lokal studiegrupp
Träff 4: 13 - 15 dec

Träff 5: Lokal studiegrupp
Träff 6: Lokal studiegrupp
Träff 7: 31 jan - 2 feb

Träff 8: Lokal studiegrupp
Träff 9: Lokal studiegrupp
Träff 10: 23 - 25 maj

Tider för träffarna på Tollare Folkshögskola:

Dag 1: 14 - 21

Dag 2: 9 - 17

Dag 3: 9-16

Senaste ansökan:

Först till kvarn gäller.

Har du fler frågor?

Kontakta Kay Rung på 070-3933971 skicka en e-post.

Gör så här:

Anmäl dig genom knappen längst upp på sidan. Kursen faktureras 1 månad innan kursstart, eller enligt överenskommelse.Eftersom det finns begränsat antal platser tillämpar vi "först till kvarn" bland dem som har de förkunskaper som behövs.

FÖRKUNSKAPER:

Du behöver ha minst 4 dagars träning i NVC. Du ska också ha läst böckerna "Vi kan reda ut det!" och "Nonviolent Communication ett språk för livet" av Marshall Rosenberg

Kurslitteratur:

Kursledare:

liv och kay 600Under den här utbildningen kommer du att ha chansen att träffa två olika kursledare och se deras olika stil när de delar med sig av NVC.

Våra kursledare är: Kay Rung och Liv Larsson.

Liv och Kay medlar i konflikter i familjer, på arbetsplatser samt utbildar medlare runt om i världen bl.a medlare för FN, samt i lokala konflikter som i Thailand, Sri Lanka. 

Vi alltid minst en assistent som är med och stöder gruppen i stort och smått.

EKONOMI OCH BOENDE:

Kursen: 40.000kr 
Före företag och org är priset exklusive moms.

Kursen genomförs vid Tollare Folkhögskola i Saltsjö Boo 20 min från centrala Stockholm. Möjlighet till boende finns på samma ställe där kursen sker. Läs mer här: www.tollare.org

Glidande skala: Vi vill ge människor med olika tillgång till ekonomiska resurser möjlighet att vara med på kursen så vi ber dig betala mellan 20.000:- och 60.000:- per person.
Om du betalar i den högre delan av skalan kommer du att bidra till att vi kan tacka ja till några som inte har så mycket resurser just nu.