logo

Hjälpa andra med svåra samtal, 19 mars

Från Mars 19, 2018 09:00 till Mars 19, 2018 17:00
Kategorier: Kurser
Träffar: 2526

Utbildningsdag för dig som arbetar med att hjälpa andra ha svåra samtal

Vi har kartlagt hur ett samtal går till. Vi har tagit fram de steg som behövs för att parterna ska kunna förstå varandra och utifrån det skapa överenskommelser och lösningar.

Med våra samtalskort får du/ni stöd att hålla den röda tråden så att samtalen blir både meningsfulla och produktiva.

Vi har tagit fram en kortlek för att hjälpa människor att mötas, hantera konflikter och genomföra utmanande samtal. Korten kan användas på egen hand men också som stöd under ett handlett samtal. De ger praktiska steg för att komma förberedd till ett samtal och ytterligare steg för att få fram det som är viktigt under ett samtal. Ett praktiskt och unikt verktyg för att hjälpa människor att mötas baserat på principerna i Nonviolent Communication (NVC).

Välkommen till en kursdag där vi gemensamt arbetar med korten. Du får med dig ett verktyg du direkt kan använda med andra.

Förkunskapskrav:

Minst 4 dagars kurs i NVC och ha en genomgripande förståelse av NVC fyra komponenter samt de två stegen i NVC; empati och ärlighet.

Du ska ha läst böckerna Nonviolent Communication ett språk för livet av Marshall Rosenberg och Liv Larssons bok Skapa möten och kontakt genom medling (eller motsvarande).

Vem är du?

Coach, medlare, kurator, psykolog, psykoterapeut, vårdpersonal samtalsterapeut, handledare, pedagog, socionom, projektledare, chef eller medmänniska.

Efter genomförd kursdag kan du köpa kortlekarna för handledarpris.

En dag med syfte att ge konkreta verktyg för att förstå konflikter och kunna hantera dem på sätt som leder till fungerande samarbete.

Innehåll:

  • Introduktion till samtalskorten
  • Genomgång av alla stegen för att komma till samförstånd och lösning
  • Enskild förberedelse och hur du stödjer det i din roll
  • Det gemensamma samtalet, hur du kan vara stöd
  • Dina frågor
  • Möjlighet att köpa korten för handledarpriser efter genomförd kursdag


Du som går kursen får:

  • Teori och praktisk träning i Nonviolent Communication
  • Praktiska verktyg för konflikthantering med hjälp av samtalskort
  • Möjlighet att utforska nya sätt att kommunicera med syfte att hjälpa andra genomföra svåra samtal

Kursen leds av:

Kay Rung Kay Rung utbildare, medlare. Han specialiserar sig på att hjälpa parterna i en konflikt att hitta tillbaka till en kontakt som möjliggör samarbete. Tillsammans med Liv Larsson har han utvecklat en pedagogisk modell för att lära ut medling. Modellen beskrivs i Liv Larssons bok Skapa möten och kontakt genom medling. Arbetar i Sverige och utomlands med att lära ut Nonviolent Communication och medling. Kay har bland annat utbildat medlare i Thailand under 2008/09, samt arbetat med försoningsprocesser på Sri Lanka jan/feb 2010.

Anmälan görs högst upp på sidan eller på tel: 0911-241144, eller eposta
Vi tillämpar först till kvarn det finns max 23 platser.


Pris:  2100kr 
För fakturering till företag/org. tillkommer moms.


Glidande skala:

Vi vill ge människor med olika tillgång till ekonomiska resurser möjlighet att vara med på kursen så vi ber dig betala mellan 1050:- och 3150:- per  person.

Om du betalar i den övre delen av skalan så kommer du att bidra till att vi kan tacka ja till några som inte har så mycket resurser just nu.