logo

Studiegrupp Malmö start 3 maj

Från Maj 03, 2018 18:15 till Juni 07, 2018 20:45
Kategorier: Kurser
Träffar: 1787

Kontaktskapande kommunikation – när sker ett möte, och när sker det inte?

Vad är det som gör att ett samtal leder till ett möte, och ett annat samtal låser sig? Vilken medvetenhet, och vilka färdigheter, är det som gör skillnaden? I den här kursen utforskar vi detta i teori och praktik. Du erbjuds en teoretisk genomgång av Nonviolent Communication, samt får utforska ämnet genom övningar.

NVC kan beskrivas som en färdighets- och medvetenhetsträning med syfte att höja kvalitén på kontakten med oss själva, och andra. Det hjälper oss att vända konflikter till möjligheter, vilket i sin tur främjar vår utveckling som människor. NVC kan användas med familj, vänner, på jobbbet, i folkrörelsearbete, etc.

KURSENS INNEHÅLL

 • Skilja mellan observationer-tolkningar, känslor-tankar, behov-strategier, önskemål-krav, m.m.
 • Utveckla din valfrihet kring hur du möter dina och andras behov
 • Skillnaden mellan orsak och stimuliVad dina känslor berättar om ditt inre liv
 • Hur du kan vända en kritisk inre dialog till lärande
 • Om människans utveckling över tid – beroende, oberoende, ömsesidigt beroende
 • Om skillnaden mellan behovsbaserade och dominansbaserade system
 • Vad empati är, och hur vi lyssnar med empati
 • När det är dags att sluta lyssna och istället uttrycka oss m.m.

Pris:

1200 kr.

FÖRKUNSKAPER

Du har deltagit på en föreläsning om NVC eller du har läst de sex första kapitlen i "Ett språk för livet" eller  är bekant med de fyra komponenterna i NVC; observation, känsla, behov och önskemål.

KURSEN LEDS AV

Ricardo

Ricardo Guillén har hållit föreläsningar och studiecirklar inom NVC sedan 2013. Han har gått Friare Livs årsprogram 2013-2014, år 2 under 2015-2016, medlingsprogram 2016-2017, samt assisterat på Friare Livs år 1 under 2016-2017 och år 2 under 2017-2018. Till vardags använder Ricardo NVC som medlare i brott, samt jobbar som TA-personal på Lunds universitet.

KURSLITTERATUR (Du får 10% rabatt när du anmäler dig)

Nonviolent Communication, ett språk för livet av Marshall Rosenberg. (Läs gärna boken innan kursstart.)

Nonviolent Communication i praktiken 2.0 av Liv Larsson.

Evenemanget arrangeras och administreras av Ricardo Guillén. Alla föredrag och kurser med annan arrangör än Friare Liv uppfyller följande kriterier:

 • Har Nonviolent Communication som inspirationskälla och utgångpunkt.
 • Utbildningsarrangörerna är själva ansvariga för utbildningens innehåll och kvalité.
 • Alla arrangörer som annonserar på Firare Livs hemsida har minst 30 dagars NVC-träning och någon på Friare Liv har personligen tagit del av kursledarens profession.