logo

Friare Liv´s år 2 start 22 sep 2017

Från September 22, 2017 14:00 till Maj 27, 2018 16:00

Träna Nonviolent Communication med en grupp där alla vet vad det handlar om.

Vi möts under ett år i Stockholm. Utbildningen börjar den 22 september 2017 och avslutas den 27 maj 2018.
Det här är en utbildning är för dig som har gått vårt eller någon annans ettårsprogram i NVC.
Du kan se fram emot spännande utmaningar och mer integrering av både kunskaper och förmåga.

Vem riktar vi oss till?

Det här är en utbildning är för dig som du har gått vårt eller någon annans ettårsprogram i NVC. Du vill integrera NVC förhållningssätt i ditt liv. Du vill öka och fördjupa ditt NVC nätverk.Du är öppen för och nyfiken på feedback på hur andra påverkas av dig och ditt sätt att vara. Du vill hitta större balans mellan att lyssna med empati och att uttrycka dig med ärlighet

Kursens innehåll:

  • Behovsmedvetenhet: Att bli mer uppmärskam på egna och andras behov.
  • Förmåga att tillgodose behov: Att öka sin förmåga att tillgodose behov i handling.
  • Födjupad hjärtkontakt: Praktisk träning att påverka hjärtats effekt på hälsa, uppmärksamhet och kreativitet.
  • Hantera personliga utmaningar: Välja en relation som du vill fördjupa eller förbättra din kontakt med.
  • Integrera ditt språk: Från formell NVC till vardagspråk som fungerar med alla.
  • Teoretiska bitar: Vilka är nyckelskillnaderna i NVC jämfört med annan kommunikation.

Programmet bygger på deltagarnas egna önskemål och exempel från sina liv. På våra gemensamma träffar fokuserar vi på praktisk träning. De kortare träffarna används för att fördjupa och integrera självständighet i kursens innehåll.

Den här utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Lärandet sker främst genom att vi tillsammans provar olika sätt att kommunicera och relatera, under trygga förhållanden och utan stress. Vi som leder kursen har ansvar för att tillgodose de yttre förutsättningarna för gott lärande. Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt eget lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.

Kurstid:

Kurstid: 22 sep 2017 - xx maj 2018
Totalt 18 dagar + tid för egna distansstudier.

Träff 1: 22 - 24 september, fre 14 - 21, lör 9 - 17, sön 9 - 16
Träff 2: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter.)
Träff 3: (Se ovan)
Träff 4: 8 - 10 december, fre 14 - 21, lör 9 - 17, sön 9 - 16
Träff 5: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter.)
Träff 6: (Se ovan)
Träff 7: 9 - 11 februari, fre 14 - 21, lör 9 - 17, sön 9 - 16
Träff 8: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter.)
Träff 9: (Se ovan)
Träff 10: 25 - 27 Maj, fre 14 - 21, lör 9 - 17, sön 9 - 16

EKONOMI OCH BOENDE

Pris: 20.000 - 60.000kr samt kost & logi. Kursen genomförs på Tollare Folkhögskola i Saltsjö Boo.

Glidande skala: Vi vill ge människor med olika tillgång till ekonomiska resurser möjlighet att vara med på kursen så vi ber dig betala mellan 20.000:- och 60.000:- per person. Om du inte önskar använda dig av den glidande skalan är det fasta priset 40.000kr för företag och organiskationer är det exklusive moms.

Om du betalar i den högre delan av skalan kommer du att bidra till att vi kan tacka ja till några som inte har så mycket resurser just nu.

ANSÖKAN:

Först till kvarn gäller, ring eller E-posta om du behöver hjälp att ta ett bra beslut!

Har du fler frågor?
Kontakta Kay Rung på Kontoret 0911-241144 skicka en e-post.

Kursen faktureras en månad innan kursstart, eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar "först till kvarn" eftersom det finns begränsat antal platser.

Vår syn på pengar

Kursledare:

Kay Rung ansvarar för utbildningen och håller de flesta träffarna, gästlärare kan förekomma.

Liv Larsson och Kay Rung arbetar sedan 1997 med att lära ut Nonviolent Communication. De har utvecklat en specifik pedagogisk modell för att lära ut medling med NVC som förhållningssätt. Liv har skrivit 15 böcker om kommunikation. De arbetar internationellt med konflikthantering och medling, bland annat i Australien, Japan, Thailand, Indien, Sri-Lanka och Europa.

Vad tidigare deltagare på år 2 rekomenderar!

Superbra fördjupning med nerv!

Jättebra, uppskattade balansen mellan styrt lärande och eget ansvar. Det stimulerade mig att ta tag i mina egna behov samt bli utmanad!

Det väcks så mycke inspiration att vara med, lyssna och prata med er 2 ! Tack!

En otroligt spännande kurs som har bjudit på många utmaningar att verklingen leva NVC även i mer skarpa lägen! Den har absolut hjälp mig att ta NVC vidare i mitt liv!

Det är ett utmärkt sätt att fördjpa sin förståelse av NVC mycket för att det är en grupp av andra människor som också vill förstå mer, och tillsammans kan man utforska, lära och naturligtvis med den suveräna handledningen av Kay & Liv, er, som ett föredömme som i live se hur ni tar er an att lära ut - situaner dyker upp - era egna relationer - detta inspirerar oerhört!

Verktyg för genuinitet, form för NVC och stöd till lärande. Utmaningar och gemenskap!

För att fördjupa förståelsen och intentionen med NVC
För att träna på NVC mer graciöst och med större precision
För att skapa sammanhang med människor som verkligen valt att gå vidare i sin NVC - utveckling!