logo

Friare Liv´s årsutbildning i Stockholm 6 okt 2017 - 20 maj 2018

Från Oktober 06, 2017 14:00 till Maj 20, 2018 16:00
Kategorier: Utbildningsprogram
Träffar: 2446

friareliv-prog-600

Det här är en utbildning för dig som vill integrera Nonviolent Communication på djupet. Ta chansen att förändra ditt liv!

Vi möts under 4 träffar (12 dagar) utspridda över två terminer. Dessutom ingår 6 träffar i mindre lokal studiegrupp och eget arbete (litteratur, övningar mm). Utbildningen börjar den 6 okt 2017 och avslutas den 20 maj 2018.
Du behöver vara insatt i NVCs grundvärderingar för att delta.

Vem riktar vi oss till?

Det här är en utbildning är för dig som vill integrera NVC i alla delar av ditt liv, inklusive ditt arbete.Den passar för dig som vill (och kanske redan har börjat) dela med dig av NVC till andra.Den hjälper dig att utveckla din empatiska förmåga och integrera den i ditt ledarskap; som chef, socialarbetare, lärare, vårdpersonal.Den passar alla som arbetar nära med människor.

Kursens innehåll:

 • Kommunikation: Att balansera ärlighet och empati. När är det tid att lyssna och när behöver man uttrycka sig.
 • Empatins helande kraft: Hur man kan bemöta utmanande situationer och bryta vanemönster i relationer.
 • Konflikthantering och medling: Kommunikation i ett grupp-perspektiv. Vi använder gruppens egen process för att förstå hur kommunikation i grupper både kan vara en utmaning och en grundförutsättning för ett tillfredsställande samarbete.
 • Att hantera våld och aggressioner: Ilska, hot, våld och krav. Hur man kan bryta aggressiva mönster.
 • Självkännedom och inre ledarskap: Att hantera ilska, skuld, skam, kritik, självkritik och öva på självempati. Hur hittar man sin inre motivation, sätter gränser, säger nej och så vidare.
 • Omvärld och samhällspåverkan: Att hantera svåra eller tabubelagda områden som till exempel sex, pengar, ledarskap, relationer, barnuppfostran med mera.
 • Teoretiska bitar: Vilka är nyckelskillnaderna i NVC jämfört med annan kommunikation. Nyhet! Lyckospåret: Vi utforskar individuella lyckostrategier så att du kan göra val i din vardag som gör dig lycklig.

Programmet bygger på deltagarnas egna önskemål och exempel från sina liv. På våra gemensamma träffar fokuserar vi på praktisk träning. De kortare träffarna används för att fördjupa vår kunskap inom empati samt till att gå igenom den teoretiska biten av NVC.

KURSEN ÄR TILL FÖR DIG SOM SVARAR JA PÅ FÖLJANDE FRÅGOR

 1. Är du insatt i värderingarna som Nonviolent Communication bygger på?
 2. Gillar du förhållningssättet NVC och vill träna på att använda det i livets alla situationer?
 3. Vill du få stöd att i använda NVC i livets alla situationer?
 4. Är du villig att lägga dina resurser i form av tid, ekonomi och engagemang under ett år för att studera NVC?

Om du svarar nej på någon av dessa frågor, kontakta oss för att få stöd i hur du kan gå vidare på annat sätt. Vi har flera andra kurser som kanske kan passa dig läs mer om det till höger här.

Den här utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Lärandet sker främst genom att vi tillsammans provar olika sätt att kommunicera och relatera, under trygga förhållanden och utan stress. Vi som leder kursen har ansvar för att tillgodose de yttre förutsättningarna för gott lärande. Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt eget lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.

 

KURSTID:

Kurstid: 6 oktover 2017 - 20 maj 2018
Totalt 18 dagar + tid för egna distansstudier.

Träff 1: 6 - 8 oktober , fre 14 - 21, lör 9 - 17, sön 9 - 16
Träff 2: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter.)
Träff 3: (Se ovan)
Träff 4: 1 - 3 december, fre 14 - 21, lör 9 - 17, sön 9 - 16
Träff 5: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter.)
Träff 6: (Se ovan)
Träff 7: 19 - 21 januari, fre 14 - 21, lör 9 - 17, sön 9 - 16
Träff 8: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter.)
Träff 9: (Se ovan)
Träff 10: 18 - 20 maj, fre 14 - 21, lör 9 - 17, sön 9 - 16

EKONOMI

Pris: 20.000 - 60.000kr samt kost & logi. Kursen genomförs på Tollare folkhögskola i Saltsjö - Bo.

Glidande skala: Vi vill ge människor med olika tillgång till ekonomiska resurser möjlighet att vara med på kursen så vi ber dig betala mellan 20.000kr och 60.000kr per person.

Om du betalar i den övre delen av skalan kommer du att bidra till att vi kan tacka ja till några som inte har så mycket resurser just nu.

ANSÖKAN: 

Först till kvarn gäller, ring eller E-posta om du behöver hjälp att ta ett bra beslut!

Kursen faktureras en månad innan kursstart, eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar "först till kvarn" eftersom det finns begränsat antal platser.

Antagning till kursen kommer att baseras på om du har tidigare erfarenhet av NVC. Vi rekommenderar att du har gått minst en introduktion, samt har läst boken NVC ett språk för livet av Marshall Rosenberg. Ju mer klarhet du har över vad NVC fokuserar på, desto mer kan du få ut av utbildningen.

Vår syn på pengar

Har du fler frågor?

Kontakta Kay Rung på 0911-241144.

KURSLITTERATUR: (DU FÅR 10% RABATT OM DU KÖPER DEM NÄR DU ANMÄLER DIG)

 1. Nonviolent Communication, ett språk för livet av Marshall Rosenberg. (Läs gärna boken innan kursstart.)
 2. Nonviolent Communication i praktiken 2.0 av Liv Larsson.
 3. Led som du lär av Liv Larsson
 4. Ilska, skuld & skam, tre sidor av samma mynt Liv Larsson
 5. Tack! Uppskattning, tacksamhet och lycka som livsstil. av Liv Larsson

För dig med läsplatta finns fler av böckerna även som E-böcker.

Kursledare:

Kay Rung

Under den här utbildningen kommer du att lära av Kay Rung

Utbildningsprogrammet är skapat av Liv Larsson och Kay Rung. 

Liv Larsson och Kay Rung arbetar sedan 1997 med att lära ut Nonviolent Communication. De har utvecklat en specifik pedagogisk modell för att lära ut medling med NVC som förhållningssätt. Liv har skrivit 15 böcker i ämnet. De arbetar internationellt med konflikthantering och medling, bland annat i Japan, Thailand, Australien, Indien, Sri-Lanka och Europa.

Dessutom har vi alltid minst en assistent och stöder gruppen i stort och smått.

 

Du behöver ha tillgång till internet

För distansdelen av kursen behöver du ha tillgång till internet och e-post.